Back to list

Truall + Ndertese Biznesi me sip 309 m2, Ndodhur ne Rrugen Hysen Lacej, Lagja Çlirimi, Shkoder.

Prona  eshte “Truall me ndertese 4K” (Objekt sherbimi) me siperfaqe trualli 309 m2 dhe ndertese 309 m2,e ndodhur ne Shkoder.
Ajo lokalizohet prane zones industriale te Shkodres te quajtur “Skenderbeg”, rreth 1.2 km (ne vije ajrore) ne verilindje te qendres se qytetit te Shkodres “Teatri Migjeni” dhe Radio Shkodra, rreth 200m ne lindje te kryqezimit “Shkoder-hani I Hotit”, rreth 1km nga Stadiumi, prane zones se Quajtur Rus dhe ne buze te rruges “Hysen Lacej”.

Property data

Property type

Truall dhe ndërtesë biznesi

Property area

309.00 m2

Property advantages

E gjithe siperfaqja e truallit eshte e zene nga njolla ndertimore e objektit. Prona shtrihet ne nje terren te sheshte dhe karakterizohet nga nje forme e rregullt gjeometrike. Mbi truall eshte realizuar nje objekt I tipit industrial, objekt sherbimi fasoneri .

What can you use this property for?

Mbi te gjithe siperfaqen e truallit eshte realizuar magazine, me sieprfaqe te regjistruar prej 309m2. Ndertesa eshte me konstruksion me skelet beton arme , mur tulle, solete monolite , dhe themele te tipit pllake. Fasada eshte e suvatuar dhe e lyer me boje , ne gjendje mjaft te mire. Ndertesa eshte e perbere nga kater kate, me siperfaqe prej 309m2.

Property price

0