Open Responsive Menu

Kushtet e Punës për Individët

Ju ftojmë ti referoheni kushteve të punës në fuqi për kategorinë e Klientëve Privatë (komisione dhe karakteristika të tjera) për shërbimet bankare, të cilat mund t'i gjeni në linkun e mëposhtëm:

Për t'u njohur me buletinin e normave të interesit për kreditë e individëve, lutemi të klikoni në linkun e mëposhtëm:

Normat e kredisë për individët

Për t'u njohur me buletinin e normave të interesit për depozitat e kursimit, lutemi të klikoni në linkun e mëposhtëm:

Buletini i depozitave