Kursi i këmbimit

Aksionarët
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 121.95 125.7
USD 102.15 105.25
GBP 136.45 140.6
CHF 112.85 116.25
CNY 15.5445 16.0175
Refreskuar më: 11/27/2020