Kursi i këmbimit

Aksionarët
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 121.55 125.3
USD 100 103.05
GBP 137.2 141.4
CHF 113 116.45
CNY 15.445 15.915
Refreskuar më: 1/21/2021