Kursi i këmbimit

CRS dhe FATCA
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 121.65 123.5
USD 102.25 103.8
GBP 141.95 144.1
CHF 111.2 112.9
CNY 15.776 16.0145
Refreskuar më: 6/22/2021