Kursi i këmbimit

2020
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 121.35 125
USD 101.2 104.3
GBP 139.95 144.2
CHF 110.2 113.55
CNY 15.512 15.9845
Refreskuar më: 4/16/2021