Kthehu te lista

Arë me sipërfaqe 3160 m2. Zharrëz, Fier.

Prona ndodhet në një terrren fushor me pjerrësi 0.5%. Formë e rregullt drejtëkendore. Ka akses me sistemin rrugor të zonës.

Të dhënat për pronën

Lloji i pronës

Tokë Arë

Të dhënat mbi siperfaqen

3160.00 m2

Avantazhet e Pronës

Prona është tokë arë me sipërfaqe 3160 m2 , e cila ndodhet në Zharrëz, Fier.  Zona në të cilën ndodhet prona ka karakter kryesisht bujqësor dhe blegtoral. Toka shtrihet në një terren të sheshtë dhe një formë të rregullt drejtëkëndore. Aksesi për në pronë realizohet nga ana lindore e saj nëpërmjet një rrugice të pashtruar e cila ka dalje në një rrugë dytësore të asfaltuar dhe më pas lidhet me rrugën nacionale Fier-Roskovec.

Për çfarë mund ta përdorni këtë pronë?

Karakteristikat e zonës e bëjnë këtë një pronë të përshtatshme për aktivitet bujqësor dhe blegtoral. Nuk përjashtohet mundësia të përdoret edhe për qëllime rezidenciale.

Çmimi i shitjes

1,600, 000 lek