Kreditë

Një shërbim i dedikuar bizneseve të cilët mbajnë balanca në llogaritë e tyre.

Përfitoni çdo ditë interes nga fondet tuaja - FlexSave ju jep mundësinë të përfitoni interes për çdo ditë që fondet qëndrojnë në llogari. Në momentin që ju lind nevoja për t’i përdorur këto fonde (si p.sh. të kryeni transferta, paguani fatura etj.) nëpërmjet e-banking ju mund t’i kaloni në llogarinë rrjedhëse dhe t’i përdorni fondet pa asnjë kufizim. Në varësi të të ardhurave të biznesit tuaj, ju mund të zgjidhni FlexSave në monedhën e dëshiruar: LEK, EURO dhe USD dhe të përfitoni nga avantazhe si:

  • Norma interesi të favorshme, interes vjetor 1,5 % në LEK, 0.5% në EURO, 0.5% në USD.
  • Fleksibilitet për të transferuar fonde sipas nevojave tuaja midis llogarive FlexSave dhe rrjedhëse, në çdo moment dhe pa humbur interesin e fituar.
  • FlexSave nuk ka komision mirëmbajtje. Ajo lidhet me llogarinë tuaj rrjedhëse të biznesit dhe nuk është e nevojshme për të depozituar apo mbajtur një balancë minimale në llogari.
  • Ju e përfitoni interesin çdo muaj në llogarinë rrjedhëse të biznesit, të lidhur me llogarinë FlexSave.

Nëse ende nuk e keni një FlexSave, aplikoni duke klikuar më poshtë:

Apliko këtu