Llogaria Rrjedhëse

Kreditë

Llogaria rrjedhëse bankare është llogari bazë e cila i mundëson biznesit akses në shërbimet e tjera bankare dhe vendos marrëdhenien midis bankës dhe biznesit tuaj.

Çfarë avantazhe përfitoni nga llogaria e biznesit?

  • Akses në fondet tuaja në çdo kohë nëpërmjet shërbimit e-banking, kartes se biznesit, dhe Zona 24/7 ku mund të keni akses në shërbime bankare 24 orë në ditë, 7 ditë në javë
  • Shpejtësi dhe eficiencë në aktivitetin tuaj të biznesit nëpërmjet veprimeve të automatizuara për pagesat e faturave
  • Përfitoni transferta dhe kryeni pagesa të shpejta ndaj furnitorëve tuaj brenda dhe jashtë vendit

Të gjitha shërbimet e përfshira në llogarinë rrjedhëse të biznesit kanë një kosto fikse mujore; Klikoni këtu rreth shërbimeve që ofrohen brenda kësaj llogarie.

Çfarë dokumentacioni ju nevojitet për të hapur një llogari biznesi?

  • Ekstrakt i QKR-së i tre muajve të fundit
  • Statut dhe Akt Themelimi i kompanisë
  • Dokument identifikimi i Përfaqësuesit Ligjor të kompanisë
  • NIPT / Vula (nëse ka në përdorim vulë)