Këshilli Drejtues dhe Komiteti i Kontrollit

2021
 • Misioni i bankës
 • Struktura e bankës
 • Etika e biznesit
 • Politikat mjedisore
 • Informacioni Ligjor
 • Politika e Privatësisë
 • Ankesa
 • Sistemi i Sinjalizimit
 • CRS dhe FATCA

Anëtarë të Këshillit Drejtues, Janar 2020:

 • Robert Scott Richards (CV)
 • Eriola Bibolli, Kryetare e Këshillit Drejtues (CV)
 • Wolfgang Bertelsmeier (CV)
 • Jovanka Joleska Popovska (CV
 • Jordan Damcevski (CV)
Anëtarë të Komitetit të Kontrollit, Janar 2020:
 
 • Vesna Paunovska (CV)
 • Jovanka Joleska Popovska (CV)
 • Nicole Kraft (CV)