Raportimi i një mashtrimi

Raportet vjetore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
  • Siguria online

Informacion mbi Sigurinë Online

Për Bankën ProCredit, kontrollimi dhe shmangia e sulmeve kibernetike është një nga prioritetet kryesore. Duke investuar në teknologjinë më të fundit dhe duke bërë kontrolle të rregullta teknike, ne sigurojmë mbrojtjen dhe sigurinë e informacionit bankar online të klientëve. Përveç kësaj, ne u japim klientëve tanë informacione dhe këshilla të hollësishme se si të qëndrojnë të sigurt gjatë bankimit online që të parandalojmë rënien e tyre viktimë të mashtrimeve.

Raportimi i një mashtrimi

Nëse dyshoni se çfarëdo informacion i juaji personal ose financiar që ka të bëjë me shërbimet e ofruara nga Banka ProCredit është kompromentuar ose keni vërejtur aktivitet të dyshimtë në llogarinë tuaj, ju lutemi të na kontaktoni menjëherë duke vizituar degën tuaj më të afërt , duke kontaktuar këshilluesin tuaj të klientit ose duke telefonuar në numrin +355 42 389 389. Gjithashtu ju mund të dërgoni email në adresën tonë të email-it kujdesindajklientit@procreditbank.com.al.