Kursi i këmbimit

Këshilli Drejtues dhe Komiteti i Kontrollit
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
  • Siguria online
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 104.45 107.6
USD 99.95 103
GBP 120.45 124.1
CHF 108.1 111.4
CNY 13.546 13.9585
Refreskuar më: 10/3/2023