Kursi i këmbimit

Si të qëndrosh i sigurt Online
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
  • Siguria online
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 111.5 114.85
USD 102.45 105.6
GBP 126.8 130.7
CHF 112.25 115.7
CNY 14.9005 15.354
Refreskuar më: 3/31/2023