Kursi i këmbimit

2022
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 115.1 118.65
USD 110.9 114.3
GBP 133.85 137.95
CHF 116.85 120.45
CNY 15.4705 15.9415
Refreskuar më: 11/25/2022