Kursi i këmbimit

Struktura organizative
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 120.5 124.15
USD 105.5 108.7
GBP 144.3 148.7
CHF 115.65 119.15
CNY 16.616 17.122
Refreskuar më: 1/14/2022