Kursi i këmbimit

2022
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 115.5 119.05
USD 112.7 116.15
GBP 136.55 140.7
CHF 119.45 123.1
CNY 16.714 17.223
Refreskuar më: 8/12/2022