Kursi i këmbimit

2023
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
  • Siguria online
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 99.95 103
USD 92.1 94.95
GBP 116.5 120.05
CHF 105.45 108.65
CNY 12.894 13.287
Refreskuar më: 12/1/2023