Kursi i këmbimit

Këshilli Drejtues dhe Komiteti i Kontrollit
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
  • Siguria online
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 99.75 102.8
USD 93.5 96.35
GBP 116.55 120.1
CHF 102.95 106.1
CNY 12.919 13.3125
Refreskuar më: 4/19/2024