Kursi i këmbimit

Raportet vjetore
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
  • Siguria online
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 98.8 101.85
USD 90.4 93.15
GBP 117.65 121.2
CHF 102.1 105.2
CNY 12.443 12.822
Refreskuar më: 7/17/2024