Kursi i këmbimit

2021
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 119.85 123.5
USD 100.9 103.95
GBP 140.35 144.6
CHF 111.55 114.95
CNY 15.623 16.0985
Refreskuar më: 8/2/2021