Kursi i këmbimit

2021
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • Sistemi i Sinjalizimit
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 121.1 124.75
USD 99.75 102.8
GBP 140.6 144.9
CHF 110.7 114.05
CNY 15.5005 15.9725
Refreskuar më: 5/14/2021