Forma Aplikimi

Këto forma Online do të përdoren nga klientët e biznesit të cilët janë të regjistruar dhe kanë të paktën një produkt aktiv në bankën ProCredit.

Ju lutem, shkarkoni formën dhe plotësojini atë në mënyrë të saktë. Pasi të keni rënë dakort me kushtet e përgjitshme, firmoseni dhe dërgojeni në adresën e e-mail të Keshilluesit tuaj personal të biznesit, ose në adresën e e-mail të bankës aplikim@procredit-group.com

Një staf I specializuar i bankës ProCredit do t’ju kontaktoj për të verifikuar saktësinë e të dhënave dhe shërbimin shtesë që ju po kërkoni.

Për cdo paqartësi që mund të keni në plotësimin e formës, ju lutem  kontaktoni Qendrën tonë të kontaktit në numrin e telefonit +355 (0) 42 389 389.