20% zbritje për çdo blerje në Yves Rocher Albania.

11/27/2023

Në bashkëpunim me Yves Rocher Albania, ofrojmë për të gjithë klientët e bankës 20% zbritje në çmim për çdo produkt të blerë në këtë rrjet dyqanesh, vetëm sepse ti paguan me ProCredit Bank.


Si të përfitoni nga oferta?

  • Fillimisht duhet të informoni personin përgjegjës në dyqan që jeni klient i ProCredit Bank
  • Ju përfitoni 20% zbritje në cmim për cdo produkt të blerë në rrjetin e dyqaneve Yves Rocher
  • Mënyra për të përfituar zbritjen është në rastet kur e paguani faturën me një nga kartat e ProCredit Bank
  • Nuk ka një limit maksimal ose minimal në sasinë e produkteve që mund të merrni 
  • Përjashtim nga kjo ofertë bëjnë vetëm produktet në promocion