BEI dhe ProCredit,  65 milionë euro për të shpejtuar rimëkëmbjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Ballkanin Perëndimor nga kriza e COVID-19

12/21/2020

  • Banka e BE-së pritet të investojë 65 milionë euro për të mbështetur NVM-të në Ballkanin Perëndimor, për të shpëtuar vendet e punës dhe për t'u përgatitur për rifillimin e punës

  • Kredia u është dhënë bankave të ProCredit në Serbi, Maqedoni të Veriut, Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë, për të mbështetur rimëkëmbjen dhe zhvillimin e sektorit privat në Ballkanin Perëndimor, pavarësisht pandemisë.

  • Deri më tani, BEI ka investuar 4,1 miliardë euro në sektorin e NVM-ve në Ballkanin Perëndimor, duke mbështetur më shumë se gjysmë milioni vende pune

Banka Evropiane e Investimeve (BEI) dhe grupi ProCredit kanë rënë dakord mbi një linjë të re kredie prej 65 milionë eurosh për të mbështetur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) në Ballkanin Perëndimor dhe për të shpejtuar rimëkëmbjen e tyre nga kriza e COVID-19. Ky transaksion siguron financime shumë të nevojshme për kompanitë në Serbi, Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinë, dhe u përgjigjet nevojave të tyre për kapital qarkullues, likuiditet dhe investime përballë pandemisë aktuale. Paralelisht, masa forcon sektorin bankar rajonal dhe forcon aftësinë e tij për të financuar rimëkëmbjen ekonomike të Ballkanit Perëndimor.

Kredia e BEI-t do të ndihmojë në zbutjen e tronditjes ekonomike të shkaktuar nga pandemia e COVID-19, mbështetjen e kompanive, mbajtjen e vendeve të punës dhe mirëmbajtjen e bizneseve të vogla në të gjithë rajonin. Linja e kredisë është pjesë e paketës së Komisionit Evropian për mbështetjen financiare prej 3,3 miliardë eurosh për Ballkanin Perëndimor, nga të cilat 1,7 miliardë euro nga BEI janë caktuar për të mbështetur rimëkëmbjen e qëndrueshme sociale dhe ekonomike në rajon. Kreditë e BEI-t drejt sektorit privat ndjekin përpjekjet e Team Europe për të mbështetur Ballkanin Perëndimor.

Nënkryetarja e BEI-t përgjegjëse për Ballkanin Perëndimor, Lilyana Pavlova, tha: “Ndikimi i COVID-19 pritet të jetë veçanërisht i ashpër për NVM-të, të cilat zënë rreth 73% të punësimit total në Ballkanin Perëndimor. Kjo masë vjen në kohën e duhur për të ndihmuar rajonin të lehtësojë rënien ekonomike, të sigurojë punësim dhe të mbështetë zhvillimin. Siç ishte rasti më parë, BEI ka shprehur edhe një herë mbështetjen e saj të vendosur për të avancuar zhvillimin e sektorit privat drejt konvergjencës me standardet e BE-së dhe krijimin e një tregu të fortë rajonal të përbashkët me rritjen e konkurrencës dhe të mundësive të punës. Ne kemi kënaqësinë të jemi me partnerë të tillë të besueshëm në rajon Banka ProCredit”

Menaxhmenti i ProCredit Holding AG & Co. KGaA, kompania mëmë e grupit ProCredit, pohoi:

“Falë marrëdhënieve të mirëvendosura me klientët dhe partnerët tanë, siç është BEI, ne kemi qenë në gjendje të sigurojmë mbështetje efikase për NVM të shumta gjatë këtyre muajve të trazuar. Kjo linjë krediti e BEI-t do të ndihmojë NVM-të në Ballkanin Perëndimor të kapërcejnë mungesat afatshkurtra të likuiditetit dhe do të sigurojë mbështetje për projektet e tyre të investimeve - ndërsa në të njëjtën kohë do t'i hapë ato drejt linjave dhe mundësive të reja të biznesit.

Ne presim që rimëkëmbja ekonomike në vitet e ardhshme të stimulohet nga një zhvendosje strukturore drejt investimeve me impakt pozitiv ndaj klimës, si dhe të qëndrueshme nga pikëpamja shoqërore dhe ekologjike.”

Linja e kreditit do të jetë në dispozicion të NVM-ve në filialet e ProCredit në Serbi, Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë. Deri më tani, BEI ka investuar 4,1 miliardë euro në NVM-të e Ballkanit Perëndimor, çka ka ndihmuar në ruajtjen e mbi gjysmë milioni vendeve të punës në rajon.