GEFF - Ja kredia që ju mundëson të merrni 20% grant

3/10/2023

ProCredit Bank në bashkëpunim me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ofrojnë mundësi për të realizuar investime në banesat tuaja nëpërmjet kredisë GEFF.

GEFF - Kredia e gjelbër që ju mundëson të merrni deri në 20% grant!
Investimet që klasifikohen si potenciale për të përfituar këtë grant:

  • Izolimi i fasadës, çatisë dhe dyshemesë
  • Dritare dhe dyer
  • Pompa nxehtësie
  • Panele diellore për ujë të ngrohtë
  • Sisteme fotovoltaike
  • Ventilim

Këto investime do të nxisin përmirësime të efiçencës së energjisë në ndërtesat e banimit, duke ndihmuar në reduktimin e emetimeve të gazeve serrë dhe përmirësimin e cilësisë së jetës suaj. Online është e mundur gjithashtu të llogaritet vlera monetare dhe përqindja e kursimit të energjisë që përfitohen nga kredia GEFF.  Kalkulo përfitimin këtu. Pasi investimi ka përfunduar, huamarrësit do të kenë mundësi të aplikojnë për të përfituar grant deri në 20% të shumës së kredisë, financuar nga Bashkimi Evropian.

Pasi investimi ka përfunduar, huamarrësit do të përfitojnë grant deri në 20% të shumës së kredisë, financuar nga Bashkimi Evropian.

 

Si mund të aplikoni për programin GEFF në ProCredit Bank?

Çdo proçedurë është e njejtë me atë të kredive të tjera për Investime, apo rinovim banese, që ne ofrojmë. Dallimi i vetëm është që ju në përfundim të investimit keni mundësi për të aplikuar në website të GEFF me qëllim që të përfitoni deri në 20% të kredisë kthim mbrapsht. Duke qenë se ProCredit bank ka si fokus investimet e qëndrueshme dhe të gjelbra, për ne ka shumë rëndësi impakti pozitiv në mjedis i çdo investimi, krahas reduktimit të kostove të energjisë elektrike.

Apliko online për kredinë e gjelbër GEFF këtu.
Na kontaktoni në +355 42 389 389 për informacione të mëtejshme.

 

-----------------------

Programi Kreditor për Financimin e Ekonomisë së Gjelbër (GEFF) është program i Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) i cili implementohet në të gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor, mbështetur me grante nga Bashkimi Europian, Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor dhe Ministria Federale e Financave të Austrisë.