Paguaj me MasterCard

8/18/2021

Të çlodhesh është puna më e rëndësishme këtë verë. Nuk ka të paguar!

Mastercard në bashkëpunim me ProCredit Bank kanë nisur një fushatë promocionale të përbashkët që do të zgjasë deri në fund të muajit tetor 2021.

Si mund të përfitoni nga ky promocion?

Bëni të paktën 10 apo më shumë blerje në shumën kumulative minimale 20,000 LEK me Mastercard (debiti dhe krediti) çdo muaj deri në tetor, dhe do ju kthehen 600 LEK në llogarinë tuaj.

Fushata promocionale zhvillohet përgjatë tre periudhave si në vijim:

Periudha e parë: nga 01.08.2021 deri më 30.08.2021, duke i përfshirë të dy datat.

Periudha e dytë: nga 01.09.2021 deri më 30.09.2021, duke i përfshirë të dy datat.

Periudha e tretë: nga 01.10.2021 deri më 31.10.2021, duke i përfshirë të dy datat.