Koleksioni dokumentar

Kreditë

Koleksioni dokumentar ka të bëjë me një set dokumentash të parapërcaktuar mes palëve dhe që dërgohen në bankën e importuesit nga banka e eksportuesit.

Koleksioni dokumentar mund të jetë

  • Koleksioni dokumentar eksportues ku Shitësi/eksportuesi është përgjegjës për prezantimin e dokumenteve në bankë me instruksionin për pagesë nën koleksionin dokumentar. Nëse produktet/të mirat janë tashmë të prodhuara dhe të dërguara pa marreveshje paraprake, koleksioni është instrument i limituar për pagesë.
  • Koleksioni dokumentar importues ku Blerësi i të mirave apo shërbimeve është përfituesi i koleksionit dokumentar. Kur dokumentet janë në bankën përfituese janë të informuara për këtë nga banka. Përfituesi do të ketë informacion për dokumentet, t'i analizojë ato dhe pasi pagesat të reflektohen, dokumentet do të përcillen të përfituesi.