Programi EBRD

Kreditë

Banka ProCredit në bashkëpunim me BERZH (Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim) ju ofrojnë një mundësi të re për të plotësuar nevojat e bizneseve që operojnë në fushën e turizmit dhe të agrobizneseve, për investime në asete fikse ashtu edhe kapital pune.

Aktivitetet perfitojnë janë:

  • Fabrika të përpunimit të qumështit, mishit, prodhues të vajrave ushqimore dhe ushqimeve të paketuara.
  • Tregtues të pajisjeve, makinerive dhe automjeteve bujqësore, dhoma frigoriferike.
  • Tregtues me shumicë dhe pakicë të produkteve ushqimore si supermarkete, tregti të sheqerit, vajit.
  • Procesues dhe prodhues të produkteve bujqësore duke përfshirë baxho, përpunim mishi, prodhues të vajrave ushqimore, prodhues të ushqimeve të paketuara, prodhues të pijeve joalkolike, ujit, verës, prodhues të produkteve të brumit etj.
  • Fermë për mbarështim të gjësë së gjallë; Kultivim të perimeve në fushë të hapur apo sera.
  • Aktivitetet që operojnë në fushën e turizmit

Zgjero biznesin tënd dhe përfito financim me kushte lehtësuese përsa i përket kërkesave për garanci dhe mundësi për përfitim granti 10%. Përfitoni nga partneriteti i ProCredit Bank me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Qeverinë Shqiptare.

Nëse keni një plan të mirë investimi, ose jeni ndër fituesit e AZHBR-së, ju ftojmë të aplikoni për këtë financim në bankën ProCredit duke klikuar këtu.